Strona korzysta z plików cookies. Klikając przycisk "Akceptuję, nie pokazuj więcej", wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, w tym profilowanie w celu personalizacji treści marketingowych. Szczegóły na naszej stronie Regulamin i Polityka Prywatności. Administratorem danych będzie ASTON Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn.

Akceptuję, nie pokazuj więcej.

Żłobek Mały Europejczyk

Projekt Unijny Niepubliczny Żłobek Mały Europejczyk utworzony został w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Żłobek Mały Europejczyk jest całkowicie bezpłatny

Aktualnie prowadzimy zapisy wszystkich chętnych osób, chcących wziąć udział w projekcie, a spełniające następujące warunki:

Grupę docelową stanowią osoby ( 16 os.), zamieszkujące teren m. Olsztyna należących do subregionu olsztyńskiego, które powracają lub wchodzą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, w tym:

  • osoby pozostające bez zatrudnienia, sprawujące opiekę na dziećmi do 3 roku życia, planujące podjęcie pracy, tj. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym – łącznie    4 osoby.
  • osoby powracające do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do 3 roku życia, ( osoby, którym sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do 3 roku życia, utrudnia utrzymanie pracy zawodowej) tj. osoby pracujące, opiekujące się dzieckiem do lat 3, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim – łącznie 12 osób.

NABÓR  DO  NIEPUBLICZNEGO  ŻŁOBKA  MAŁY  EUROPEJCZYK  ( PROJEKT  UNIJNY )  ZOSTAŁ  ZAKOŃCZONY!